PrimaOuders

PrimaOuders is er voor alle ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar. In het magazine en op de site vinden ouders alles wat ze nodig hebben om de rol als opvoeder/begeleider zo goed mogelijk te kunnen vervullen. PrimaOuders is een uitgave van EDG Media, heeft een oplage van 345.000 exemplaren en wordt verspreid via kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, huiswerkinstituten en basisscholen.

> Ga naar de website van PrimaOuders

Gepubliceerde artikelen in PrimaOuders:
> Groep 0: hoe zit dat? (september 2012)
> Groep 1: hoe zit dat? (november 2012)
> Op het schoolplein van groep 2! (maart 2013)
> Kanjers kun je vertrouwen! (over de kanjertraining, mei 2013)

De Schrijfzolder
INTERVIEWS
SCHRIJVEN