Pal voor u

Pal voor u is het landelijk magazine voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. Wat als je niet meer beter wordt? In het magazine staan verhalen van (ervarings)deskundigen. Informatief én openhartig. Pal voor u is een uitgave van Bergenwerkt* en de Netwerken Palliatieve Zorg. Het verschijnt jaarlijks in een oplage van 55.000 exemplaren.

> Ga naar de website van Pal voor u

De Schrijfzolder
SCHRIJVEN