Kwartaaltijdschrift Jeugdbeleid

Jeugdbeleid cover

 

 

Kwartaaltijdschrift Jeugdbeleid bevat informatie over jeugdbeleid en besteedt aandacht aan de deelterreinen jeugdzorg, JGZ, vrije tijd, onderwijs, lokaal jeugdbeleid en LVG. Het magazine volgt en initieert ontwikkelingen, in het bijzonder lokaal en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het beleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch beschouwd. Een onafhankelijke redactie staat borg voor kwaliteit en inhoud.

 

De redactie bestaat naast de hoofdredacteur uit beleidsmakers en -bepalers (wethouders, burgemeesters en gedeputeerden) en onafhankelijke derden. Het tijdschrift richt zich op politici (parlement, Provinciale Staten, gemeentes), beleidsmakers (op dezelfde drie niveaus: rijk, provincie, gemeente), managers van jeugdinstellingen en -organisaties, uitvoerenden en andere geïnteresseerden in de totstandkoming van (nieuw) jeugdbeleid.

 

In het kwartaaltijdschrift treedt elke keer een gastredacteur van buiten op die qua keuze en inhoud het themagedeelte mag bepalen. Samen met Dayenne L’abée (senior adviseur bij Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, nu Kenniscentrum Sport) schreef Tefke van Dijk een artikel over jeugdzorg en sport.

 

>> Lees Zorg meer sportminded en sport meer zorgminded online
>> Of klik op de afbeeldingen voor een vergroting:

 

Jeugdbeleid 1 Jeugdbeleid 2