Wageningen Economic Research (LEI)

wecr

Wageningen Economic Research (WECR, voorheen LEI) is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van WECR bieden opdrachtgevers op vernieuwende wijze inzichten en integrale adviezen bij beleid en besluitvorming, en dragen uiteindelijk bij aan een duurzamere wereld. WECR is ruim zeventig jaar geleden opgericht als stichting Landbouw-Economisch Instituut (LEI), op initiatief van enkele landbouworganisaties en met steun van de overheid. Wageningen Economic Research is jaarlijks betrokken bij zo’n 800 projecten bij overheden, bedrijven en (landbouw)organisaties. Voor de website van WECR schrijft De Schrijfzolder diverse teksten en artikelen.

Artikelen voor web

Circulaire economie in de landbouw: op zoek naar nieuwe combinaties (nieuws)
> Supermarkten verdwijnen, mensen en bedrijven (ver)kopen voedsel online (blog)
> Voor onderbouwde beslissingen over een gebied heb je de juiste data nodig (klantverhaal)
> Waarde van natuur: is een edelhert meer waard dan een gans? (opinie)
> CIMULACT: Duizend burgers geven toekomstvisie voor Europese onderzoeksagenda (interview)
> Invloed van kunstmeststatus op afzet mineralenconcentraat gering (persbericht)
> Onderzoek naar marine communities: van de Noordpool naar de Cariben (interview)
> Prijsfluctuatie: hoe gaan bedrijven om met risico’s? (interview)
> WUR levert waardevolle input aan centrum voor landbouwonderzoek in Egypte (nieuws)
> Moderne slavernij in hedendaagse voedselproductie (interview)
> Nieuwe GLB heeft vooral bij vleeskalverhouderij geleid tot inkomensdaling (nieuws)
> Slimme systemen in de varkensproductie: meer efficiëntie en transparantie (nieuws)
“Als we onze visie over korte ketens willen uitdragen, hebben we harde cijfers nodig” (klantverhaal Willem&Drees)
> Pioniers in kringlooplandbouw: hoe doen zij het? (nieuws)
> Onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 voor de agrosector (webpagina)
> Hoe maken we gezondere voedselsystemen waar? (nieuws), ook in Engels: How do we make healthier food systems a reality?
> De impact van corona op de Nederlandse agrosectoren (nieuws)
> ‘Voedselsystemen in West-Afrika zijn weerbaar, maar ook kwetsbaar’ (interview), ook in Engels: “Food systems in West Africa are resilient, but also vulnerable”
> Hoe ook onze trekvogels stranden in de netten van vogelvangers (artikel), ook in Engels: How Dutch migratory birds are caught by trapping nets

Vakblad voedingsmiddelenindustrie: VMT

Vakblad VMT (Voedingsmiddelen, management en technologie) is al ruim 125 jaar hét vakmedium voor de foodprofessional. Het magazine komt zestien maal per jaar uit en is het meest bekende en gelezen vakblad in de voedingsmiddelenindustrie. VMT weerspiegelt de ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie en de mogelijkheden die voeding bieden. De lezers van VMT zijn personen, bedrijven en instellingen die zich beroepsmatig bezighouden met de productie en verwerking van voedingsmiddelen. Via abonnementen op het vakblad, de website en de nieuwsbrieven is het bereik maandelijks ruim 30.000 lezers. Voor het magazine schreef Tefke van Dijk samen met WECR een artikel over de consumentenacceptatie van insecten:

> Insecten eten: hoe krijgen we de consument zover?

IMG_4301

Magazine CHAIN

CHAIN Magazine verschaft alle spelers in de groenten- en fruitketen diepgaande achtergrondinformatie over een breed scala aspecten rond het ondernemerschap. Het magazine is opiniërend, informatief en rijk geïllustreerd. CHAIN Magazine is het enige ketenmagazine in de AGF-branche en informeert alle opeenvolgende en voorgaande schakels in de keten over elkaar. Voor kwartaalmagazine CHAIN (oplage 6.000) schreef Tefke van Dijk samen met WECR een artikel over digitalisering in de landbouw: Kan Twitter de vraag naar groente en fruit voorspellen?

IMG_4300

De Schrijfzolder
INTERVIEWEN
RESEARCH
SCHRIJVEN
REDACTIE