Relevante woorden voor nieuwe Nederlanders

 

 

Laatst zag ik in Heumensoord twee vrouwen zitten met een hoofddoek, vlakbij de immense noodopvanglocatie die daar nu is. ‘Dat zijn dus de vluchtelingen’, kwam als eerste in me op. Een absurde gedachte, want dé vluchteling bestaat net zo min als dé Nederlander.

 

Ik hoop van harte dat ‘wij Nederlanders’ deze mensen goed opvangen, als eerste noodhulp. Maar ik denk ook verder, zoals de mensen in de opvang dat ongetwijfeld ook doen. Als je in een land asiel krijgt en er mag blijven wonen, wil je daar zo snel mogelijk verder gaan met je leven. Integreren, meedoen, participeren misschien wel. Daarvoor is beheersing van de taal essentieel.

 

KaasJaren terug werkte ik bij een krant. (Je weet wel, zo’n papieren geval dat dagelijks bij abonnees door de brievenbus glijdt.) Iedere ochtend zorgden vele mensen ervoor dat die krant bij de mensen thuis werd bezorgd. Van een enkele zestienjarige – krantenjongen is al lange tijd geen populair bijbaantje meer, weet je hoe vroeg je dan op moet?! – tot het oudere echtpaar dat maandelijks amper kan rondkomen, plus een handvol asielzoekers.

 

De asielzoekers spraken amper Nederlands. Communiceren ging vaak in gebrekkig Engels, afgewisseld met enkele Nederlandse woorden. Woorden die op dat moment relevant waren, zoals ‘krant’, en ‘brievenbus’. Zo heb ik een bezorger ooit horen zeggen ‘I could not find the brievenbus’. Op een gegeven moment praat je net zoals zij. Je communiceert, en dat is op dat moment het belangrijkste.

 

Relevante taal is voor iedereen verschillend. Moeten vluchtelingen hun inburgering beginnen met kennis van kaas en koning? Of is het handiger woorden als ‘sjoemelsoftware‘ te kennen, om mee te kunnen doen in het gesprek van de dag? De Engelse woorden Cheese en king snappen de meeste Nederlanders ook nog wel.

 

Zo dacht ik verder… Als ik een woordenboekje zou maken voor ‘de vluchting’, wat zijn dan Nederlandse woorden die ze écht moeten kennen? Waar ze echt wat aan hebben? Ik betwijfel of de kennis uit het inburgeringsexamen volstaat.

 

Denk je mee? Welke woorden zijn essentieel voor nieuwe Nederlanders?