Bedrijfsstages leerzaam voor HAN-studenten lerarenopleidingen

 

 

Vaak gaan toekomstige docenten regelrecht van middelbare school en lerarenopleiding naar een docentenbaan bij een school. Ze hebben hierdoor weinig kennis van de mogelijkheden in het bedrijfsleven, terwijl ze (vaak ongemerkt) richting geven aan de loopbaan van hun leerlingen. De tweedegraads lerarenopleidingen Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde van de HAN zijn daarom gestart met bedrijfsstages. Studenten zijn enthousiast over de pilot. ‘Ik zie nu waar de leerlingen later naartoe gaan en kan ze helpen bij de voorbereiding op het bedrijfsleven.’

 

Jacques de Goede
Jacques de Goede

Door: Tefke van Dijk

 

Jacques de Goede, lerarenopleider en HAN-docent Scheikunde, merkt dat de afstand tot bedrijven nu vaak te groot is. ‘Met bedrijfsstages willen we ze laten zien wat er in het bedrijfsleven gebeurt, zodat ze die kennis het klaslokaal in brengen. Vaak gaan studenten van middelbare school en lerarenopleiding naar een docentenbaan bij een school. Ze doen geen ervaring op in het bedrijfsleven, terwijl zij leerlingen moeten interesseren voor techniek en technische beroepen, en de praktische toepassingen van ‘hun’ vakken.’

 

Samenwerking met opleidingsscholen

In het huidige studiejaar is daarom een pilot gestart met bedrijfsstages voor tweedejaarsstudenten van de tweedegraads lerarenopleidingen Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde.

 

Sinds februari 2016 lopen 8 studenten stage bij bedrijven en bij een van de technasia van de 2 deelnemende academische opleidingsscholen: het Mondial College in Nijmegen en het Candea College in Duiven. Beide deelnemende opleidingsscholen hebben goedlopende samenwerkingen met regionale (technische) bedrijven als AfvalverwerkingRegioNijmegen (ARN), AfvalverwerkingRegio Duiven (AVR), Smit transformatoren, Oker Development, Royal Haskoning.

 

Studenten bundelen ervaringen in tijdschrift

Tweedejaars HAN-student aan de lerarenopleiding Wiskunde Lisa Aleven (19) is erg te spreken over de bedrijfsstages. ‘Om een goede leraar te zijn moet je stof goed kunnen overbrengen, consequent zijn in je gedrag én zelf concreet materiaal kunnen bedenken. Daar helpen de bedrijfsstages bij.’

 

Ook bij de verslagen van de verschillende bezoeken werken de studenten anders dan normaal. Ze moeten die namelijk bundelen in een tijdschrift dat ze zelf maken via de online applicatie Jilster.nl, waarbij ze onafhankelijk van elkaar, tijd en plaats eraan kunnen werken. Dit magazine gaat vervolgens naar de deelnemende bedrijven en naar de studenten, zodat iedereen kennis kan nemen van de bevindingen en ervaringen. Lisa: ‘Een magazine maken is leuk omdat je echt een product maakt, niet zomaar een papieren verslag. Je moet nadenken over de opmaak. Het moet leuk zijn om te lezen.’

 

Voorbereiding op bedrijfsleven

Als het pilotproject succesvol is, willen andere tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN in de toekomst mogelijk ook gaan werken met bedrijfsstages. ‘Door de deze stages zie ik waar de leerlingen later naartoe gaan en kan ik ze helpen bij de voorbereiding op het bedrijfsleven’, aldus Lisa.

 

Wil ze nu zelf ook bij een bedrijf gaan werken? Lachend: ‘Nee hoor, het heeft eerder versterkt dat ik leraar wil worden. Na een dag bij een bedrijf kijk ik uit naar de interactie met leerlingen. Het is ontzettend leuk om ze te vertellen over de ervaringen bij een bedrijf. Dat spreekt enorm tot de verbeelding.’

 

Dit artikel is gepubliceerd op HAN.nl. Naar het artikel >>