Radboud Docenten Academie: DOT-boek

DOT 1

 

 

De Radboud Docenten Academie wil excellente docenten opleiden door onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek aan elkaar te verbinden. De docentenacademie verzorgt onder meer universitaire lerarenopleidingen voor studenten die docent willen worden: een educatieve minor voor bachelorstudenten en een educatieve master voor afgestudeerde masterstudenten. Docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs die verdere professionalisering zoeken in hun vak of in de (vak)didactiek kunnen bij de docentenacademie terecht voor cursussen, workshops en scholing op maat.

 

Docentenontwikkelteams

Uit verschillende ervaringen en ook uit onderzoek blijkt dat professionele ontwikkeling van docenten het meest effectief is als deze plaatsvindt in teamverband en gericht is op actief of onderzoekend leren een focus heeft op vakinhoud en didactiek (de dagelijkse lespraktijk). De Radboud Docenten Academie heeft daarom het Docentenontwikkelteam (DOT) opgericht. Hierin krijgen docenten de ruimte om uit de hectiek van alledag te stappen en tot een duurzaam resultaat voor een vraagstuk te komen. Onder aansturing van een projectleider werken zij samen met docenten van andere scholen aan het oplossen van een gedeeld vraagstuk uit de eigen onderwijspraktijk of ze ontwikkelen nieuw lesmateriaal voor uw eigen school. Door het samenwerken met andere docenten die een inhoudelijke interesse voor het onderwerp delen bekijken de docenten een probleem vanuit verschillende invalshoeken en doen ze nieuwe ideeën en inspiratie op.

 

DOT-boek

De Radboud Docenten Academie wilden de resultaten en ervaringen van de deelnemers aan de zeven DOTs van 2015-2016 vastleggen in een boekje. De Schrijfzolder interviewde hiervoor zeven docenten en redigeerde het aangeleverde materiaal. Het resultaat is een fraaie bundel met inspirerende verhalen en prachtige illustraties (van Agnes Loonstra).

 

DOT 2 DOT 3 DOT 4

 

De Schrijfzolder
INTERVIEWEN
SCHRIJVEN
REDIGEREN
ADVIES