Cubiss: leren lezen en schrijven

Maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Goed kunnen lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Cubiss adviseert en ondersteunt bibliotheken, onderwijs en organisaties in het sociaal domein bij vraagstukken op het gebied van lezen, leren en informeren.

Laaggeletterden lopen in het dagelijks leven tegen uiteenlopende problemen aan. Cubiss streeft ernaar dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op kan doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. De organisatie biedt oplossingen die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en aan meedoen van iedereen. Hierbij leggen de medewerkers connecties met partners en ontwikkelen allianties. Met informatieve artikelen en ervaringsverhalen wil Cubiss diverse partijen informeren over actuele zaken. De Schrijfzolder interviewt en schrijft.

Interviews met Nieuwe Brabanders

Hoe is het om als niet-Nederlander naar Brabant te verhuizen? Waar loop je in het dagelijks leven tegenaan? Het projectteam Versterken Taalvaardigheid van Cubiss zet zich in opdracht van de provincie Brabant in om taalvaardigheid in Brabant te bevorderen. Het project kreeg daarbij drie extra aandachtsgebieden van de provincie, waaronder ‘Nieuwe Brabanders’. Nieuwe Brabanders zijn niet in Nederland geboren, ze zijn hier op latere leeftijd gekomen. Ze zijn hier om verschillende redenen, het gaat om expats, vluchtelingen, arbeidsmigranten, statushouders. Als je niet in Brabant geboren bent en je wilt wel deel uitmaken van de samenleving, hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Lees de interviews met:

Fotografie: Vincent Moll 

Verhalen van taalambassadeurs

Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen. Ze waren zelf laaggeletterd en weten als geen ander hoe belangrijk taal is om mee te komen in de samenleving. Hun kennis en ervaringen zetten ze nu in om mensen te helpen die moeite hebben met lezen en schrijven. Cubiss is ontzettend blij met de Brabantse en Limburgse taalambassadeurs en wil ze extra in het zonnetje zetten met hun eigen verhaal. Ze vertellen over hoe het is om laaggeletterd te zijn en waar ze tegenaan lopen in het dagelijks leven tegen. Lees de verhalen van:

Of bekijk het boekje online: Het woord is aan… onze taalambassadeurs!

Fotografie: Boyd Smith

Artikelen voor Bibliotheekblad

> Wet taaleis: veel haken en ogen. In editie 5 van Bibliotheekblad is een bijdrage van Cubiss gepubliceerd over de stand van zaken omtrent de taaleis. Lees meer >>

> Taalvrijwilligers: wat doen ze eigenlijk? In editie 5 van Bibliotheekblad is een bijdrage van Cubiss gepubliceerd over taalvrijwilligers. Lees meer >>

De Schrijfzolder
INTERVIEWS
SCHRIJVEN