Alles is gezondheid: Gezonde wijkbewoner centraal

We leven langer, maar dat betekent niet automatisch dat de kwaliteit van leven voor iedereen omhoog gaat. De sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn in de afgelopen twintig jaar zo’n beetje verdubbeld en als ‘hulpbehoevende’ wijkbewoner kun je te maken hebben met tientallen verschillende hulp- en zorgverleners. Wanneer dienstverlening op elkaar en bewoners wordt afgestemd, wordt de zorg beter en goedkoper.

Fotograaf: Timo Blanksma

Als je uitgaat van de werkelijke behoefte van de mens is gezondheid niet langer het exclusieve domein van de zorg of medische wereld. Wanneer we dwars door ketens en kolommen heen denken, kunnen we ons vastbijten in de vraag: hoe kunnen wijk, school, werk, zorg en de regio samen stappen zetten naar gezondere inwoners en vitale wijken? En als het even kan voor minder geld…

Beweging naar het midden

Dit vraagt om een omkering in (gezondheids)denken en een verschuiving naar ‘het midden’, naar de Nederlandse wijkbewoner waarop meerdere factoren inwerken. Die ene mens, in al zijn rollen is niet (alleen) patiënt, cliënt of hulpbehoevende, maar ook ouder, mantelzorger, scholier, student, vrijwilliger, werkende of burger.

Fotograaf: Timo Blanksma

Verslag en casebeschrijvingen

Voor Alles is gezondheid schreef Tefke drie beschrijvingen van de cases Ouderenzorg in Oudewater, Netwerk Eenzaamheid Zutphen en Gezondheidspact Utrecht. Ze vulde deze aan met updates vanuit de werkbijeenkomst op 7 november 2019 in Utrecht, waarvan ze ook een verslag maakte.