De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen ze door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. Voor het jaarverslag van 2017 zocht GGD Hart voor Brabant een redacteur om mee te kijken naar de diverse teksten.   […]

Read More »

    Kwartaaltijdschrift Jeugdbeleid bevat informatie over jeugdbeleid en besteedt aandacht aan de deelterreinen jeugdzorg, JGZ, vrije tijd, onderwijs, lokaal jeugdbeleid en LVG. Het magazine volgt en initieert ontwikkelingen, in het bijzonder lokaal en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het beleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch […]

Read More »

Bureau Jeugdzorg Gelderland heeft sinds 2008 een eigen magazine: Bijdehand. Het magazine is een positieve reactie op het slechte imago en geeft inzicht in de werkzaamheden en dilemma’s binnen de jeugdzorg. De artikelen in Bijdehand gaan vooral over de jeugdzorg in Gelderland waarbij de ervaring van de cliënt, het kind, zwaar weegt. Het blad komt […]

Read More »

PrimaOuders

 |  Portfolio, Publicaties, Specialiteit: magazines

PrimaOuders is er voor alle ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar. In het magazine en op de site vinden ouders alles wat ze nodig hebben om de rol als opvoeder/begeleider zo goed mogelijk te kunnen vervullen. PrimaOuders is een uitgave van EDG Media, heeft een oplage van 345.000 exemplaren en wordt verspreid via kinderdagverblijven, buitenschoolse […]

Read More »

Deze site gebruikt cookies om informatie op te slaan op je computer. Door deze site te gebruiken accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. meer weten

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close