Heldere teksten: enkele schrijftips

SchrijvenHeldere teksten schrijven is niet zo moeilijk, als je je maar aan de vuistregels houdt. Hieronder enkele tips.

Algemene tips:

 • Scheid hoofd- en bijzaken: wat is je belangrijkste boodschap?
 • Besteed niet te veel aandacht aan details.
 • Gebruik relevante voorbeelden om abstracte informatie te verduidelijken.
 • Overvoer je lezer niet: houd de informatie beknopt.
 • Spreek de lezer zoveel mogelijk direct aan.
 • Neem je lezer serieus: schrijf eenvoudig, maar niet betuttelend of kinderlijk.

Opbouw van je verhaal:

 • Neem je lezer mee in je gedachtegang; bouw een tekst logisch op.
 • Kies een titel die prikkelt; een ondertitel kan aangeven waar de tekst over gaat.
 • Gebruik alinea’s en tussenkopjes om de structuur duidelijk te maken.
 • Vermijd lange opsommingen van feiten en cijfers.

Enkele schrijftips:

 • Wissel korte zinnen af met iets langere zinnen en vermijd samengestelde zinnen.
 • Schrijf zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd.
 • Maak actieve zinnen. Werkwoorden als zullen en worden zijn verboden!

Enkele taaltips:

 • Vermijd lange en ingewikkelde woorden; omschrijf ze of kies voor een synoniem.
 • Gebruik geen afkortingen zoals d.m.v., m.a.w., etc.
 • Schrijf bekende afkortingen (VN, EU) of afkortingen van organisaties (NVJ, NISB) één keer voluit met de afkorting tussen haakjes.
 • Maak van werkwoorden geen zelfstandige naamwoorden (Het werken, het vertrekken)
 • Schrijf getallen van een tot en met twintig voluit (als het even kan).
 • Wees consequent met benamingen en spelling; kies één schrijfwijze.
 • Gebruik alledaagse woorden, vermijd abstracte woorden en jargon.
 • Leg moeilijke woorden en begrippen uit.

Handige links:

Kom je er toch niet uit? Of heb je zelf geen tijd? Zet dan een professioneel tekstschrijver aan het werk. Of volg een schrijftraining bij diezelfde professional.

Meer weten? Neem contact op voor meer informatie.