Stuur kwetsbare kinderen naar school en doorbreek de armoedecyclus in Oeganda


Ruth Nakaweesi (29) uit Masaka (Oeganda) heeft een moeilijke jeugd gehad en wil nu kwetsbare en behoeftige kinderen helpen zodat ze naar school kunnen. Ze richtte hiervoor Love and Support for Children Uganda (LSCU) op. “We willen de armoedecyclus in gemeenschappen doorbreken en geloven dat geschoolde mensen een zelfstandig leven kunnen leiden als goede burger.” Tefke van Dijk interviewde Ruth over haar leven en haar missie.

Waarom ben je hiermee gestart?

Om op te komen voor de meest kwetsbare kinderen in mijn streek. Als organisatie willen we ervoor zorgen dat weeskinderen en andere kwetsbare, behoeftige kinderen toegang hebben tot goed onderwijs en goede zorg. Deze kinderen hebben recht op onderwijs, bescherming en ontwikkeling en kunnen de armoedecyclus doorbreken. Na een opleiding zijn ze zelfredzaam en succesvol in het leven.

Zoals jij? Je hebt ook geen gemakkelijke jeugd gehad.

Klopt. Mijn vader en moeder zijn gescheiden voor mijn geboorte. Mijn moeder trouwde opnieuw toen ik nog in haar buik zat en mijn stiefvader had geen interesse in mij. Toen ik zes maanden oud was zei hij tegen mijn moeder dat ze me moest terugbrengen naar mijn biologische vader. Ik bleef bij hem en mijn stiefmoeder tot ik anderhalf jaar oud was. De situatie was niet goed en ik werd mishandeld door mijn stiefmoeder. Een tante nam me toen in huis en op vierjarige leeftijd nam een nicht me mee om haar te helpen met huishoudelijke taken, zoals kinderopvang, koken, water halen en voor dieren zorgen.

Ging je niet naar school?

Een andere nicht van mij werkte als lerares op een basisschool en zij nam me mee naar school. Zonder haar zou ik geen basisonderwijs hebben gehad.

En voortgezet onderwijs?

Ze had een gezin van zes kinderen en kon mijn middelbare school niet betalen. Ik had goede cijfers op de basisschool maar kon niet verder leren. Ik ging naar de hoofdstad Kampala om een baan te zoeken. Als huismeisje kreeg ik 15.000 shilling per maand (ongeveer 3,70 euro). Tegen die tijd was ik veertien jaar en probeerde geld te sparen voor schoolgeld.

Lukte dat?

Na twee jaar hoorde dat er een school was die armen hielp bij het betalen van schoolgeld en ik besloot weer naar school te gaan, hoewel mijn familie vond dat ik een verloren strijd vocht. Ik schreef me in voor de eerste klas en gebruikte het geld dat ik had gespaard voor de huur van een huis, eten en kleren. Binnen een jaar was het geld op.

Je moest de school weer verlaten?

Ik moest naar het dorp om te werken zodat ik de huur van het huis en andere uitgaven kon betalen. De situatie werd erger. Mijn schoenen waren versleten en mijn medeleerlingen lachten me uit. Op een dag zat ik in de klas en wilde het opgeven.

Wilde je het opgeven?

Bijna. Mijn lerares Engels, een vrijwilliger uit het Verenigd Koninkrijk, vroeg me wat er mis was. In plaats van te antwoorden, begon ik te huilen. Ze was zo bezorgd dat ze me uit het klaslokaal haalde zodat ik haar alles kon uitleggen. Ik vertelde over mijn problemen en ze beloofde dat die zouden worden opgelost. Haar ouders zijn me toen gaan sponsoren. Vanaf die dag kwam er een einde aan mijn lijden.

Sponsoring heeft je gered.

Als sponsor hebben ze mijn schoolgeld betaald tot aan de universiteit. De familie zorgde zo goed voor me dat het me aan niets ontbrak. Ze hielden van me en behandelden me alsof ik hun eigen kind was. Ik vergat het lot waarin ik was geweest en ben geslaagd.

Nu wil je hetzelfde voor andere kinderen die het moeilijk hebben?

Ik weet wat armoede betekent en ik weet dat er veel kinderen in dezelfde situatie verkeren. Ze hebben niet alleen geld nodig, maar ook liefde, morele steun en aanmoediging. Vanuit mijn achtergrond besloten mijn man en ik de non-profitorganisatie Love and Support for Children Uganda op te richten. Ik wil teruggeven wat ik kreeg, door kwetsbare kinderen te helpen en een verschil te maken in gemeenschappen.

Hoe kun je die kinderen helpen?

In een gemeenschap gaan we op zoek naar kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Vervolgens beoordelen we de mate van kwetsbaarheid en we kijken wat ze nodig hebben. Daarna zoeken we mensen die de kinderen willen sponsoren zodat ze naar school kunnen. Met de kindsponsoring kunnen zij het schoolgeld betalen en andere kosten, zoals beddengoed, maaltijden en uniformen. Met donaties willen we er bovendien voor zorgen dat ze toegang hebben tot zorg en dat ze medische rekeningen kunnen betalen. We vinden het belangrijk dat ouders hun verantwoordelijkheden op het gebied van ouderschap kennen en nemen.

Wat wil je bereiken?

Ik wil dat kwetsbare kinderen door onderwijs, bescherming en ontwikkeling de armoedecyclus doorbreken. We bieden ook begeleiding en psychosociale ondersteuning aan getraumatiseerde kinderen. Het is belangrijk om ze levenslange praktische vaardigheden bij te brengen en kwetsbare gezinnen te steunen. We versterken de gemeenschap en vragen scholen om de jonge generatie te onderwijzen, te inspireren en te begeleiden naar een verantwoord leven.

Heb je al een kind kunnen helpen?

Tot nu toe hebben we succes met drie kinderen, waaronder Maureen. Haar moeder scheidde van haar vader wegens dronkenschap en ze liet de kinderen bij hem achter, terwijl hij altijd in een bar zat te drinken. Maureen is jongste met vijf oudere broers en zussen. Ze werden allemaal opgevangen door haar veertienjarige zus. Toen we Maureen ontmoetten, ging het niet goed met haar maar we zijn erin geslaagd haar de liefde en steun te geven die ze nodig had. Ze is nu een gelukkig en gezond meisje en gaat naar een goede school in de omgeving. We hebben ook haar gezin kunnen helpen met voedsel en haar vader is naar een revalidatiecentrum gegaan. Het gaat nu iets beter omdat hij niet langer drinkt.

Heb je grootse plannen met LSCU?

Natuurlijk! Ik wil ook een kleuterschool en basisschool starten voor betaalbaar onderwijs. Met wat land kunnen we een commerciële boerderij beginnen met verschillende bedrijven, zoals een pluimveehouderij, vee- en geitenfokkerij, bananenteelt en koffieteelt om voedsel te produceren voor de kinderen en de gemeenschap. Ook kunnen we de producten verkopen. Dan kunnen we nog meer kinderen helpen!

Meer weten of LSCU steunen?

Kijk voor meer informatie op loveandsupportforchildren.org >>