Onze Taal: Wat maakt een slechte slogan slecht?

Onze Taal

 

Tienmaal per jaar verschijnt Onze Taal, tijdschrift van het genootschap Onze Taal in een oplage van 29.000 exemplaren. Onder het motto ’taalkundig verantwoord en prettig leesbaar’ biedt het maandblad artikelen over goed en fout taalgebruik, leesbaar schrijven, spreken en presenteren, taal en computer, argumentatie, woordenboeken, nieuwe woorden, etymologie, spelling, jongerentaal, enzovoort.

 

In het decembernummer van 2015 staat een artikel over slechte slogans, met als centrale vraag wat een slechte slogan slecht maakt. Bij een reclameslogan is de scheidslijn tussen ’tenenkrommend slecht’ en ‘stiekem best grappig’ flinterdun. Als initiatiefnemers van Slechteslogans.nl doen Christine Liebrecht en Tefke van Dijk er een boekje over open.

 

Onze Taal artikel Slechte slogans

 

 

De Schrijfzolder
SCHRIJVEN